Vlada FBiH danas je dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru Binasa d.d. Bugojno za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave, i to Jasmina Pandžu za v.d. izvršnog direktora proizvodnje i Senada Burnića za v.d. izvršnog direktora za ekonomiku, marketing i komercijalne poslove, do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci.

Data je i prethodna saglasnost za imenovanje Taiba Delalića i Semira Sefića za članove Nadzornog odbora Zraka d.d. Sarajevo, uime državnog kapitala, a do isteka mandata ovog odbora koji je počeo 28.9.2018. godine.

Nadzorni odbor UNIS Ginexa d.d. Goražde dobio je prethodnu saglasnost Vlade FBiH da Hasana Tafru imenuje za izvršnog direktora ovog društva, na period od četiri godine.

Također, data je prethodna saglasnost Nadzornom odboru Tehničko-remontnog zavoda Hadžići d.d. Hadžići da imenuje Muhidina Dautovića za v.d. izvršnog tehničkog direktora i Halida Škrijelja za v.d. izvršnog direktora zajedničkih službi, do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci.

Za zastupanje Vlade FBiH na skupštinama privrednih društava danas su opunomoćeni opunomoćeni Jasmina Pašić (JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo), Amadeo Mandić (JP Međunarodni aerodrom Sarajevo, d.o.o. Sarajevo), Renato Škrobo (JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar) i Enes Memić (Zrak d.d. Sarajevo).
Dobrica Jonjić je, umjesto Miroslava Jurešića, imenovan za predstavnika Vlade FBiH za prezentaciju izvještaja o trećem ciklusu Univerzalnog periodičnog pregleda o stanju građanskih prava, saopćila je Vlada FBiH.