Vlada FBiH danas je prihvatila informacija o tužbi koju je Republika Srpska pokrenula za naknadu štete zbog neizvršenja poravnanja prihoda od indirektnih poreza. S tim u svezi, dala je saglasnost Federalnom ministarstvu finansija, kojeg zastupa Federalno pravobranilaštvo, da, uime Federacije BiH, pokrene tužbu protiv Republike Srpske - Ministarstva finansija, radi naknade štete zbog neodobravanja prijedloga obračuna drugih privremenih poravnanja između entiteta za 2012. i 2016. godinu kod raspodjele prihoda od indirektnih poreza.

 Ova odluka na sjednici Vlade donesena je jednoglasno.

Podsjetimo, vlada Republika Srpska prije mjesec uputila je Sudu Bosne i Hercegovine tužbu protiv Federacije BiH zbog duga od raspodjele prihoda. Kako je tada saopćeno iz Vlade RS-a, tužba je podnijeta radi naknade štete od 34.571.047 KM i odnosi se na period od jula 2017. do decembra 2018. godine.

U obrazloženju je navedeno da Republika Srpska podnosi tužbu protiv Federacije BiH radi naknade štete zbog "neodobravanja nespornih prijedloga odluka o obračunu koeficijenata za raspodjelu indirektnih poreza od jula 2017. godine do decembra 2018. godine i prijedloga obračuna drugog privremenog poravnanja između entiteta za 2017. godinu".