Kako saznaje Faktor, na sjednici Vlada FBiH je dala i saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova čiji je predlagač ministar Aljoša Čampara.

VEZANI TEKST - Čampara pripremio sistematizaciju u FMUP-u, šta mogu raditi oni sa fakultetom za sport, kriminalisti...

Podsjećamo, u Prijedlogu izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova koje je Čampara predložio Federalnoj vladi, a Faktor imao uvid, između ostalog, stoji da se briše radno mjesto stručni saradnik-lektor za bosanski jezik, a radno mjesto stručni saradnik-prevodilac mijenja u stručni saradnik za analitičke poslove iz oblasti međunarodne saradnje, za što je potrebna diploma obrazovanja pravne ili upravne struke, ili ekonomski fakultet, ili drugi fakultet društvenog smjera, poznavanje engleskog jezika, jedna godina staža, poznavanje rada na računaru.

Recimo za stručnog saradnika za analitičke i statističke poslove za specijalno fizičko obrazovanje, potrebno je visoko obrazovanje iz pravne ili upravne struke. Ili fakultet kriminalističkih nauka ili fakultet sporta i tjelesnog odgoja, poznavanje rada na računaru, jedna godina iskustva, položen stručni ispit.

Stručni saradnik za analitičke poslove iz oblasti imovinsko-pravnih poslova može imati i završenu kriminalistiku!?