Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo, broj osoba zaraženih koronavirusom na području kantona je 77, a 548 osoba se nalazi pod zdravstvenim nadzorom. Od početka pandemije 845 osoba oporavilo se od posljedica virusa, dok su 34 osobe, nažalost, preminule i to trideset s prostora Grada Goražde te po dvije iz općina Pale i Foča u FBiH. Trenutno 13 osoba zaraženih virusom COVID-19 hospitalizirano je u COVID odjelu JZU Kantononalna bolnica Goražde, dok se devet osoba nalazi na liječenju u Izolatoriju Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo.

Na osnovu podataka koji su izneseni, Vlada BPK Goražde je konstatirala da se smanjuje broj osoba zaraženih virusom koje imaju potrebu za hospitalizacijom, a ono što je zabrinjavajuće jeste povećana stopa smrtnosti od posljedica pandemije COVID-19. S tim u vezi, Vlada BPK donijela je zaključak kojim se nalaže svim institucijama na poštivanju svih mjera i naredbi Federalnog i Kantonalnog kriznog štaba kako bi se spriječilo širenje virusa i doslijedno poštuje "put pacijenta" utvrđen u donosenim planovima.

Zaduženo je Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice da u potpunosti ispuni neophodnu zakonsku proceduru prema Federalnom ministarstvu zdravstva po pitanju uspostave Izolatorija te da ga u što kraćem roku stavi u punu funkciju. Također, zaduženo je resorno ministarstvo da u saradnji sa JZU Kantonalna bolnica Goražde i Zavodom zdravstvenog osiguranja osigura dodatni neophodan medicinski kadar, te o svim tim aktivnostima kada je u pitanju poduzimanje mjera koje imaju za cilj suzbijanje virusa, Vladi BPK podnese izvještaj.

Razmatrajući materijale iz Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Vlada BPK usvojila je Odluku o odobravanju projekata javnih zdravstvenih ustanova s područja BPK, koje su aplicirale na Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava planiranih za finansiranje/sufinansiranje po Programu utroška sredstava.

Ovom odlukom podržan je projekat Nabavka briseva s transportnim medijem za uzorkovanje materijala u svrhu laboratorijske izolacije koronavirusa (COVID-19), Nabavka vakcina za sezonsku gripu, Analizu zdravstvenog stanja stanovništva i zdravstvene zaštite na području kanotna u 2020.godini te projekt Nadzor nad provedbom obaveznih imunizacija na području BPK za 2020.godinu.

Sredstva za realizaciju navedenih odluka osigurana su u budžetu BPK-a u iznosu od 30.000 KM.

Na današnjoj sjednici, Vlada BPK dala je saglasnost za isporuku energeneta za zagrijavanje javnih ustanova. JZU Kantonalna bolnica Goražde i  JU Centar za kulturu odobreno je 2,1 tona drvene peleti dok je JU Dom za stara i iznemogla lica odobreno 1.000 litara lož ulja.

Vlada BPK dala je saglasnost na odluke Ministarstva za privredu BPK-a za isplatu subvencija profitne marže privrednim društvima Pobjeda-Rudet d.d. Goražde, Agros d.o.o. Goražde i Fortex d.o.o. Goražde te odluku o odobravanju novčanih sredstava na ime Programa utroška sredstava za podršku razvoju neprofitnih organizacija s područja BPK za 2020. godinu.

Također, razmatrajući odluke iz ovog ministarstva Vlada BPK dala je saglasnost premijeru BPK na potpisivanje Okvirnog sporazuma o izvođenju radova na redovnom održavanju Regionalnog putnog pravca R 448 Pokozara-Goražde-Hrenovica i Regionalnog putnog pravca R 448a Osanica-Ilovača-Prača. Okvirni sporazum potpisat će se s privrednim društvom Okac d.o.o. Goražde.

Iz Ministarstva za boračka pitanja razmatrana je, a potom i usvojena, Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec oktobar 2020. godine.

Do kraja zasjedanja, Vlada BPK Goražde dala je saglasnost na odluke Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline za prodaju pet poslovnih prostora u stambeno-poslovnom objektu Lamela-H4 u Goraždu te kupovinu zemljišta namijenjenog izgradnji stambeno-poslovnog objekta Lamela L u Goraždu - saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću Vlade BPK-a.