Radnu grupu su činili prof.dr. Enver Imamović, prof.dr. Enes Pelidija, prof.dr. Smail Čekić, prof.dr. Dževad Jahić, prof.dr. Hasan Muratović (putem skypa), prof.dr. Muriz Spahić i mr.sc. Emir Zlatar.

Radna grupa usaglasila je nacrt teksta dokumenta o simbolima Bošnjaka (grbu i zastavi) koji će se razmatrati na sjednici Ureda za koordinaciju bošnjačkih nacionalnih vijeća, u kojem pored VKBI participiraju Bošnjačko nacionalno vijeće u Srbiji, Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori, Bošnjačko nacionalno vijeće Sjeverne Makedonije, Koordinacija bošnjačkih županijiskih vijeće R Hrvatske i predstavnici Bošnjaka u Konsultativnom vijeću zajednica pri kabinetu predsjednika Kosova. Sjednica Ureda održaće se u prvoj polovini mjeseca novembra ove godine.

Radna grupa smatra da je potrebno raditi na uspostavi zajedničke ustanove (organizacije) o temeljnim elementima nacionalnog identiteta Bošnjaka (Matica) koja bi imala javne ovlasti u pogledu definiranja bosanskog jezika, književnosti, obrazovanja, historije, geografije, umjetnosti, svakako uvažavajući činjenicu da ova pitanja moraju biti u skladu sa pozitivnim zaknskim propisima. Modeli u susjednim državama o pravnom statusu i načinu uspostave matičnih narodnih ustanova biće predmet analiza u cilju definiranja ovih pitanja.

Zaključeno je da institucije RS krše temeljna ljudska prava Bošnjacima u Republici Srpskoj ne dozvoljavajući bošnjačkoj djeci da izučavaju svoj maternji - bosanski jezik. Ovaj anticivilizaciski čin, kojime se brani jednom narodu da izučava i koristi svoj maternji jezik nije zabilježen u modernoj povjesti svijeta.

U narednom periodu predstavnici Vijeća će dostaviti IX tomova enciklopedijskog Rječnika bosanskog jezika svim ustanovama u RS gdje se zabranjuje bosanski jezik, kako bi se i faktički negatori bosanskog jezika suočili sa postojanjem i bogatstvom bosanskog jezika.