Gorska služba spašavanja - stanica Sarajevo proteklog je vikenda na Bjelašnici organizovala dvodnevnu vježbu koja je ujedno i vježba za provjeru spasilaca u stanici Sarajevo te obuhvata i scenario vježbe u kojem se simulira stvarna situacija.

U subotu je bilo dinamično i radilo se na četiri lokacije gdje su spasioci pokazali svoja znanja u osnovnim i naprednim tehnikama spašavanja, odnosno bili su na ispitu iz svih osnovnih segmenata koji su potrebni za rad na terenu.Nedjelju su proveli u rejonu Vučije jame na Bjelašnici, spasioci podijeljeni u dvije grupe i po scenariju izveli su vježbu.

Radilo se o dva unesrećena planinara sa višestrukim povredama koji su prvo trebali biti medicinski zbrinuti te izvučeni iz jame uz pomoć dva sistema za izvlačenje, tirolskom žičarom i vertikalnim transportom uz stijenu visine 20 metara. Vremenske prilike na Bjelašnici su bile baš onakve kakve budu i u stvarnim situacijama, kiša sa snijegom i dosta jakim vjetrom.Nakon vježbe slijedio je debrifing sa detaljnom analizom koja služi svim učesnicima vježbe da sagledaju tok i dinamiku riješavanja problema na terenu u stvarnim situacijama. Vođa vježbe je ocijenio simulaciju kao uspješnu, saopćio je GSS Sarajevo.