Srijeda, 21.02.2024.
FOTO: Žurnal

Vještakinja Murtić radila je procjenu po zahtjevu Suda i u skladu sa pravilima struke

Procjenitelj, čak s obzirom da nije stranka u postupku, nema uvid u dalji tok postupka niti saznanja kakav je konačan ishod postupka - navodi se u reagiranju

Povodom teksta objavljenog jučer na našem portalu pod naslovom "Kalčo, Tanović i Murtić prijavljeni Tužilaštvu: Iz "NN Company" izvukli oko 10,5 miliona KM? reagirao je advokat Emir Sudžuka, opunomoćenik Mirsade Murtić, vještakinje ekonomske struke, koja je obuhvaćena izvještajem FUP-a.

U tom reagiranju, advokat, između ostalog, navodi da je Mirsada Murtić, ovlašteni revizor i ovlašteni vještak ekonomske struke i ovlašteni procjenitelj, te da je u tom svojstvu u sudskom predmetu koji se vodio pred Općinskim sudom u Zenici, rješenjem postupajućeg sudije imenovana za ovlaštenog vještaka - procjenitelja sa zadatkom da izvrši procjenu vrijednosti Društva na
određeni dan.

Zbog složenosti predmeta, imenovala je saradnike i to vještake građevinske struke i drugih odgovarajućih struka, koji su radili na dijelovima nalaza i procjene koji se odnosio na nekretnine u vlasništvu Društva koje je bilo predmet spora u tom konkretnom postupku, a sve kako bi zadatak naložen rješenjem suda bio urađen što stručnije i profesionalnije.

- O svemu navedenom su upoznate ne samo parnične stranke već i postupajući sudija. Imenovana prije postupanja u ovom predmetu, nikada nije imala kontakt kako sa strankama u sporu, tako ni sa postupajućim sudijom koji je rješenje o imenovanju donio na osnovu Liste ovlaštenih pocjenitelja i vještaka Federalnog ministarstva pravde. U toku postupka izrade procjene, sa strankama je komunicirala isključivo u smislu traženja i dostave potrebne dokumentacije u svrhu adekvatnog postupanja po rješenju suda.

Sačinjeni nalaz i mišljenje su urađeni u skladu sa pravilima struke i procjenjena vrijednost Društva je data na osnovu finansijskih pokazatelja i primjenom adekvatnih metoda vršenja procjene vrijednosti Društva. Imenovana kao vještak, odnosno procjenitelj u ovom predmetu se nije bavila pravnim osnovom postavljenog tužbenog zahtjeva, već isključivo utvrđivanjem ukupne vrijednosti društva - udjela na određeni dan i to prema stanju vlasništva udjela 50-50% izmedu paničdnih stranaka u vrijeme kada je rađena procjena, a u samom nalazu i mišljenju su date i projekcije potencijalnih rizika i uslova pod kojima se tako utvrđena vrijednost Društva ima smatrati realnom.

Nakon završetka nalaza i mišljenja (procjene), koja je bila dostavljena svim učesnicima u postupku u skladu sa Zakonom o parničnom postupku, sve strane su imale mogućnost da procjenitelja - vještaka ispitaju u odnosu na sve navode i detalje sačinjene procjene, te da stave primjedbe na samu procjenu, a čiju osnovanost u konačnici ima pravo da cijeni isključivo sud.

Po okončanju ročišta, vještak odnosno procjenitelj, a ni sud ne može imati uvid ni kontrolu šta se dešava sa tokovima novca u Društvu, niti treba da ima. Procjenitelj, čak s obzirom da nije stranka u postupku, nema uvid u dalji tok postupka niti saznanja kakav je konačan ishod postupka - navodi se u reagiranju, čiji kompletan sadržaj možete pogledati u fotogaleriji.

Faktor pratite putem aplikacija za Android i iOS.
Pratite nas i na društvenim mrežama Facebook i Twitter.
Zabranjeno je prenošenje sadržaja bez odobrenja redakcije. Kontaktirajte nas na [email protected].
Vezani tekstovi
Više iz kategorije
Najnovije Najčitanije Na vrh