Advokat Vlado Adamović je rekao kako njegov branjenik nije pristupio današnjem ročištu zbog zdravstvenih razloga.

- On se drži preporuke ljekara. Kod kuće leži, pije lijekove i čeka poziv u bolnicu - kazao je Adamović, dodavši kako je Mihajlović dobio uputnicu za bolnicu 30. novembra, ali da nije mogao otići na liječenje zbog popunjenosti.

- Bio je već 15 dana u bolnici zbog COVID-19. On nije u godinama zdravstveno da prati ročište - rekao je Adamović, predloživši Sudu angažovanje vještaka da ispitaju njegovo zdravstveno stanje.

Sudija Denis Kurtović je prihvatio prijedlog odbrane i izdao naredbu za angažovanje dva vještaka medicinske struke – kardiologa i neuropsihijatra – kako bi se utvrdilo da li je optuženi sposoban da prati suđenje, kazao je Kurtović, dodavši kako će, nakon što dobije nalaz, obavijestiti odbranu i Tužilaštvo o nastavku suđenja.

Tužiteljica Aida Bešlija je rekla kako je Tužilaštvo saglasno da se angažuju dva vještaka medicinske struke, nakon čega će se, kako su kazali, odrediti.

Apelaciono vijeće Suda BiH je krajem 2020. ukinulo presudu kojom je Mihajlović osuđen na pet godina zatvora zato što je propustio vršiti nadzor nad radom i postupanjem svoje daktilografkinje, koja je prisvojila privremeno oduzeti novac iz više predmeta u iznosu od preko 100.000 maraka, te postupak prenijelo na mjesno nadležni Općinski sud u Sarajevu.

Mihajlović je od 2010. bio rukovodilac Posebnog odjeljenja za organizovani kriminal i korupciju u Tužilaštvu BiH.