Vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić i nadbiskup koadjutor mons. Tomo Vukšić posjetiloi su danas Glinu te su zajedno s biskupom domaćinom mons. Vladom Košićem u župnoj crkvi Sv. Ivana Nepomuka slavili misu.

- Danas smo mi ovdje kao neka vrsta glasonoša dobrote onog dijela Crkve koja živi na području Sarajevske nadbiskupije. Pretpostavljam da Vam je poznato da smo pozvali vjernike na molitvu te da smo na prvu nedjelju poslije potresa skupljali priloge za stradale… Želim vam priopćiti da smo zahvaljujući dobroti naših vjernika i svećenika prikupili 180.000 eura koje će biti stavljene na raspolaganje Sisačkoj biskupiji i biskupu Vladi da ih upotrijebi tamo gdje je najpotrebnije - poručio je vrhbosanski nadbiskup koadjutor.