Ptica nije željela da se odvoji od šina, gdje je ležao njen uginuli saputnik koji je vjerovatno stradao naletevši na električne kablove.

Željeznički saobraćaj nastavljen je kada su vatrogasci uspjeli da namame i odnesu labuda sa šina. Policija je saopćila detalje o događaju koji je bio 23. decembra.

Prema udruženju za zaštitu ptica, labudovi žive u paru i nastoje da ostanu zajedno cijelog života.