Naveo je to danas entitetski premijer Radovan Višković, a na osnovu podataka koje je dobio od Zavoda za zapošljavanje RS-a.

- Od toga je 517 radilo na određeno vrijeme. Ja u čitavoj ovoj situaciji mogu da konstatujem da su naši poslodavci uvažili ono što radi Vlada RS-a i da nisu pristupili masovnom otpuštanju radnika – kazao je Višković.

Komentarišući uredbu o zabrani izazivanja panike, a koja je u RS-u izazvala dosta polemike, Višković je danas istakao da je ova uredba i dalje na snazi.

- Ona je važeća, ali je dogovoreno da MUP RS-a po službenoj dužnosti ne pokreće prijave, nego će postupati po prijavama građana. Ukoliko bude prijave građana ili institucija, nadležni će postupati. Uredba nije van snage – rekao je Višković.