Za povlastice za nezaposlene se u periodu od 15. marta do 4. aprila prijavilo 16,8 miliona Amerikanaca, što znači da je bez posla ostalo više od deset posto radnika, prenosi Business Insider.

Kako bi se spriječilo širenje koronavirusa, veći dio SAD-a prakticira stroga naređenja o držanju udaljenosti između ljudi, i firme koje nisu od presudne važnosti prestale su sa radom.

Prema podacima Ministarstva za rad, u sedmici završno sa 4. aprilom za osiguranje u slučaju nezaposlenosti prijavilo se 6,6 miliona radnika.

- Brojevi su tako veliki. Zaključak o tome šta se počev od sredine marta dogodilo tržištu rada nalazi se ispred vas - rekao je za Business Insider Michael Gapen, glavni ekonomista za SAD britanske investicione banke Barclays.

Prema podacima američkog analitičkog centra Institut za ekonomsku politiku (EPI), došlo je do povećanja od 2.500 posto u odnosu na period pre pandemije koronavirusa.

- Poređenja radi, to je kao da se cijela odrasla populacija država Michigen, Minnesota i Wisconskin tokom prošle tri sedmice prijavila za osiguranje u slučaju nezaposlenosti - kažu ekonomistice EPI-ja Elise Gould i Heidi Shierholz.

One ocjenjuju da će se situacija pogoršati, uz procjene da bi ukupni gubitak zaposlenosti mogao da pređe broj od 20 miliona ljudi.

Opseg patnje je poražavajući. Ova recesija će pogoršati već postojeće nejednakosti među rasama i etničkim grupama - smatraju Gould i Shierholz.