Riječ je o stambenom objektu vogošćanskog investitora kojem je do sada naplaćeno cca 30.000 KM za neovlaštenu potrošnju vode.

Investitor nije izvršio uplatu svojih dugovanja iako je dobio niz upozorenja ViK-a da je obavezan to učiniti, te nije ostavio drugu mogućnost nego da potrošače isključe sa sistema vodosnabdijevanja, saopćio je ViK.

- Uprava Preduzeća u prethodnom periodu učinila je sve da investitor postupi zakonito i da izvrši legalno priključenje objekata kako ne bi ispaštali građani koji su kupili stanove od ovog investitora. Nažalost, on nije izmirivao obaveze prema ViK-u i nastavio je sa krađom vode šireći izgradnju nelegalnih objekata.

Nakon više desetaka poziva ViK-u i molbi građana koji su ostali bez vodosnabdijevanja, ViK je započeo sa vraćanjem vodomjera i ponovnim uključenjem potrošača u sistem, ali sa obavezom da investitor izmiri sva svoja dugovanja već početkom iduće sedmice - saopćeno je iz ViK-a.