Vijeće ministara BiH usvojilo program ekonomskih reformi

objavljeno: 30.01.2018. u 14:44

  Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je na današnjoj sjednici Program ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine (ERP) za 2018-2020. godinu, koji sadrži srednjoročni makroekonomski i fiskalni okvir, uključujući fiskalne mjere te sveobuhvatan program strukturnih reformi u cilju poboljšanja rasta i konkurentnosti zemlje. 

Novi ERP jača i proširuje saradnju između države i entiteta u zajedničkom provođenju reformi u oblastima javnih finansija, transportnog tržišta, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, poslovnog ambijenta i smanjenja neformalne ekonomije te povezivanja tržišta rada i obrazovanja, odnosno povećanja efikasnosti tržišta rada.

Državni nivo ostaje posvećen reformama u oblasti trgovine i investicija, dok će entiteti zajedno raditi na smanjenju opterećenosti rada i poboljšanju zdravstvenog sektora. 

Program ekonomskih reformi do 2020. godine rezultat je zajedničkog rada predstavnika ministarstava Vijeća ministara BiH, Centralne banke BiH, koordinatora imenovanih u ime Vlade Federacije BiH i Vlade Republike Srpske, predstavnika entitetskih ministarstava, Direkcije za ekonomsko planiranje i saradnju sa Evropskom komisijom i Organizacijom za ekonomsku saradnju i razvoj. 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Uprave za indirektno oporezivanje, donijelo je Odluku o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina radi usklađivanja s odgovarajućim carinskim propisima Evropske unije. 

Odlukom se propisuju uvjeti i postupak ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja uvoznih dažbina pri puštanju robe u slobodan promet u skladu s članom 207. Zakona o carinskoj politici u BiH.

U tom smislu, od plaćanja dažbina oslobađa se oprema koja je ulog stranog lica, osim putničkih vozila, automata za zabavu i igre na sreću. Od plaćanja uvoznih dažbina oslobađa se i oprema za proizvodnju koja se ne proizvodi u BiH, a koja se uvozi za novu ili proširenje postojeće prizvodnje.

Od plaćanja uvoznih dažbina oslobođena je i roba za vojne i policijske, kao i kazneno-popravne ustanove, roba koja se uvozi u svrhu deminiranja, roba za projekte obnove i rekonstrukcije BiH, oprema namijenjena vatrogastvu i civilnoj zaštiti u svrhu zaštite i spašavanja, kao i imovina fizičkog lica ukoliko prenosi svoje uobičajeno prebivalište ili boravište iz druge države u BiH, kao i roba koju je naslijedilo u drugoj državi. Također se oslobađa i roba koja se uvozi povodom sklapanja braka.

Istovremeno, plaćanja uvoznih dažbina oslobođeni su školska oprema, obrazovni materijali te roba za potrebe određenih kategorija stanovništva, poput slijepih osoba, prilagođena za obrazovanje i njihov daljnji razvoj. 

Također, odlukom je propisano da putnik, u skladu sa Zakonom o carinskoj politici BiH, u ličnom prtljagu može prenijeti nekomercijalnu robu bez plaćanja uvoznih dažbina, u vrijednosti do 600 KM, umjesto dosadašnjih 200 KM, čime se vrši usklađivanje s propisima u Evropskoj uniji gdje iznosi 300 eura. Pri tome su jasno definirana količinska ograničenja za duhan i duhanske proizvode te alkohol i alkoholna pića. 

Vijeće ministara BiH je na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, usvojilo  revidiranu okvirnu Strategiju razvoja nauke u Bosni i Hercegovini do 2022. godine, koja daje strateške smjernice i plan djelovanja za razvoj ove oblasti u Bosni i Hercegovini. 

Donošenjem ove strategije, Vijeće ministara BiH želi pomoći prosperitetni razvoj nauke i istraživanja, i Bosnu i Hercegovinu integrirati u evropski prostor nauke te olakšati pristupanje različitim evropskim mrežama i fondovima u ovoj oblasti. 

Vijeće ministara BiH takođe je usvojilo Izvještaj Ministarstva finansija i trezora "Pregled aktivnosti donatora 2016", koji pruža sveobuhvatan pregled projekata i programa podržanih sredstvima Službene pomoći za razvoj (ODA), informacije o najnovijim razvojnim aktivnostima i reformama provedenim u prioritetnim sektorima razvoja u BiH u ovom periodu, kao i planirane aktivnosti. 

Najveći kreditori su bili Evropska banka za obnovu i razvoj, Evropska investiciona banka, Svjetska banka i Njemačka, a najveći donatori Evropska unija, Sjedinjene Američke Države/USAID, UN, Njemačka, Švicarska i Švedska/Sida. 

Ovaj izvještaj bit će dostupan na web stranicama Ministarstva finansija i trezora i Foruma za koordinaciju donatora. 

 Na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Vijeće ministara donijelo je Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o mjerama u slučaju otkrivanja relevantnih serotipova salmonele od interesa za javno zdravstvo kod peradi, s oznakom "EI", kao svojevrsnom potvrdom odgovarajuće usklađenosti s legislativom Evropske unije u ovoj oblasti. 

Izmjenama i dopunama Pravilnika, koje je pripremio Ured za veterinarstvo, osigurava se bolja kontrola salmoneloze kod peradi u skladu s preporukama koje je BiH dobila tokom ekspertske posjete u sklopu projekta "FARMA II". 

Vijeće ministara BiH usvojilo je i Informaciju o poduzimanju aktivnosti na usklađivanju domaćeg zakonodavstva i provođenju acquisa za oblast ribarstva i akvakulture.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa će u saradnji s nadležnim institucijama entiteta i Brčko Distrikta BiH nastaviti koordinirati aktivnosti u oblasti ribarstva u kontekstu približavanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. 

Cilj je stvoriti uvjete za novo povećanje kvota za izvoz ribe iz BiH, nakon što je Dodatnim protokolom uz Privremeni trgovinski sporazum Bosne i Hercegovine i Evopske komisije početkom prošle godine omogućeno povećanje kvota za bescarinski izvoz ribe s tadašnjih 120 na 700 tona ribe te izvoz još 120 tona ribe uz određenu carinu.

Usvojen je i Izvještaj o realizaciji Mape puta u cilju stvaranja uvjeta za izvoz proizvoda životinjskog i biljnog porijekla u Bosni i Hercegovini. 

Vijeće ministara BiH je na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo Odluku o dodjeli grant sredstava "Smještaj i pravna pomoć za strance žrtve trgovine ljudimaW za 2017. godinu u skladu sa Zakonom o strancima.

U skladu sa ovom odlukom za dvije nevladine organizacije ukupno je izdvojeno 18.770,00 KM, a nakon raspisanog javnog poziva i izvještaja nevladinih organizacija o broju stranaca žrtava trgovine ljudima smještenim u sigurne kuće i pruženoj pravnoj pomoći u periodu od 1. decembra 2016. do 1. decembra 2017. godine.