Glasanje je organizirano putem Vibera u svim školama Kantona Sarajevo, a pitanje se odnosilo na prijedlog Ministarstva obrazovanja da se trajanje školskog časa skrati sa dosadašnjih 45 na 40 minuta.

U anketi je učestvovalo 10.969 roditelja učenika iz 67 škola Kantona Sarajevo.

Od svih učesnika ankete, 33 posto je glasalo za nove izmjene, 44 posto je glasalo protiv.

Od ostalih, četiri posto se djelimično složilo, dok se 18 posto izjasnilo da smatraju da treba uključiti struku da obrazloži pozitivnu i negativnu stranu prijedloga. Ostalih tri posto glasalo je za dostavljanje više informacija.

Iz Vijeća roditelja su poručili da se iz rezultata ankete jasno vidi da je većina roditelja protiv skraćivanja nastavnog časa te da u anketu nisu bili uključene škole u kojima čas traje 40 minuta, a to su Mjedenica i Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju.

- Trajanje časa 45 minuta je pretpostavljamo utvrđeno na osnovu urađene studije od strane struke, pa tako ne možemo samo tražiti da se opet urade studije opravdanosti trajanja časova od 40 minuta. Niti ova niti bilo koja odluka koja se tiče obrazovanja naše djece ne može se donositi anketama bez argumenata i uz vremenski rok od dva dana za dostavu mišljenja - naveli su iz Vijeća roditelja Kantona Sarajevo.