Ugovor o finansiranju potpisan je 1. juna 2023. godine u Sarajevu, 24. maja 2023. godine u Banjoj Luci i 14. juna 2023. godine u Luksemburgu, na engleskom jeziku.

Cilj projekta je proširenje i unapređenje infrastrukture Medicinskog kompleksa na Paprikovcu u Banjoj Luci, koji se sastoji od Univerzitetskog kliničkog centra RS-a, Fakulteta medicine i zdravstvene njege Univerziteta u Banjoj Luci i Centra za obrazovanje i istraživanje. Dio projekta je medicinski kampus koji obuhvaća Medicinski fakultet i Centar za obrazovanje i usavršavanje, a uključuje izgradnju i opremanje nove zgrade kapaciteta za 1.400 studenata.

Projekt podržava prvu fazu dugoročnog plana infrastrukturnog razvoja ovog kompleksa za pružanje visokokvalitetne zdravstvene njege i usluga medicinskog obrazovanja za potrebe građana.

Rok otplate kredita je 25 godina, uključujući šest godina grejs perioda, s alokacijom na RS.

Ukupna vrijednost ovog projekta procijenjena je na 105,783 miliona eura, od čega je kredit EIB-a 75 miliona eura, a domaća kontribucija i drugi izvori finansiranja iznose 30,783 miliona eura. 

Planirano je da Projekt bude implementiran do kraja januara 2029. godine, saopćilo je Vijeće ministara BiH.