Ovom odlukom daje se posebna dozvola strancima - takmičarima Međunarodne biciklističke trke Beograd – Banja Luka za ulazak i boravak u BiH radi učešća u ovoj biciklističkoj trci.

Učesnici trke, njih 766, moraju obavezno posjedovati test negativnosti na virus SARS cov-2 ne stariji od 48 časova do trenutka ulaska u BiH, a prilikom ulaska i tokom boravka u BiH obavezna su da se pridržavaju i da poštuju sva uputstva i naredbe nadležnih organa BiH (epidemioloških i zdravstvenih službi). Učesnici trke su, ovom Odlukom, oslobođeni i pribavljanja viza za ulazak u BiH.

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo vanjskih poslova BiH, Ministarstvo sigurnosti BiH, Granična policija BiH i Služba za poslove sa strancima u saradnji sa Republičkom upravom civilne zaštite RS-a i Federalnim štabom civilne zaštite Federacije BiH.

Ulazak učesnika Međunarodne biciklističke trke Beograd – Banja Luka u BiH očekuje se danas i sutra na Međunarodnim graničnim prelazima Bosanska Gradiška i Rača.