Prijedlogom aneksa sporazuma o donaciji vakcina između Vlade Srbije i Vijeća ministara BiH, Srbija se obavezuje da će donaciju od 5.000 doza za potrebe Federacije BiH predati u roku od pet dana od dana potpisivanja aneksa.

Primopredaja preostalih 10.000 doza bitće realizovana u vremenu predviđenom za revakcinaciju, saopćeno je nakon 47. vanredne telefonske sjednice Vijeća ministara BiH.

Ministarstvo civilnih poslova BiH, kao nadležna institucija, određeno je za primaoca donacije u ime Vijeća ministara BiH.

Vijeće ministara BiH zadužilo je Ministarstvo civilnih poslova da aneks sporazuma o donaciji vakcina dostavi Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, uz prijedlog da se za potpisnika aneksa odredi ministarka civilnih poslova BiH.