Za gašenja ovih požara BiH su potrebne letjelice sa posadama, a po zahtjevu nadležnih organa za civilnu zaštitu u BiH.

Međunarodnu pomoć za gašenje požara primaju nadležni organi za civilnu zaštitu u Bosni i Hercegovini.

Odluka je donesena na zahtjev Federalne uprave civilne zaštite povodom velikih šumskih požara i požara otvorenog prostora na području Federacije Bosne i Hercegovine, koji se potencijalno mogu proširiti i na druga područja u Bosni i Hercegovini.

Tokom trajanja stanja prirodne ili druge nesreće usljed pandemije virusa korona – SARS Kov-2, koja je zahvatila i Bosnu i Hercegovinu, nastao je veliki broj požara, a postojeći resursi nadležnih organa za civilnu zaštitu i institucija odbrane BiH za njihovo gašenje nisu dovoljni, saopćeno je iz Vijeća ministara.