Na 64. vanrednoj telefonskoj sjednici primljen je k znanju usaglašeni Nacrt dnevnog reda za vanredni sastanak Odbora koji se odnosi na funkcionisanje zajedničkih tijela u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i Bosne i Hercegovine tokom 2021. i 2022. godine. Vijeće ministara BiH dao je saglasnost na prijedlog sastava delegacije BiH na ovom sastanku, saopćilo je Vijeće ministara BiH.