Ovaj pravni tim ima sedam članova, i formiran je krajem 2020. godine. Strategija pravne zaštite na kojoj rade je u fazi tehničke pripreme.

VEZANI TEKST - U Parlament BiH upućen "polovičan" dokument, šta je strategija pravne zaštite BiH zbog Trgovske gore

Ovih 10.000 KM za troškove održavanja sastanka u Tesliću od 19. do 21. aprila ove godine odobreno je iz tekuće rezerve. Odluka Vijeća ministara donesena je 20. aprila i objavljena tek u posljednjem broju Službenog lista Bosne i Hercegovine.

- Sredstva su potrebna za finansiranje troškova na poziciji "materijal i usluge" – navedeno je u odluci.

Novac je odobren Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.