Ova podrška pomoći će korisnicima u provođenju reformi u skladu s planovima budućeg članstva u Uniji. Korisnici će biti podržani u provođenju neophodnih političkih, institucionalnih, pravnih, administrativnih, društvenih i ekonomskih reformi kako bi se uskladili s vrijednostima Unije i kako bi se postupno uskladili s pravilima, standardima, politikama i praksama Unije.

Pomoć u okviru IPA III bit će zasnovana i na pristupu zasnovanom na učinku i na principu pravičnog udjela.

To znači da će se pomoć razlikovati po obimu i intenzitetu prema učinku korisnika. Posebna pažnja će se posvetiti naporima uloženim u temeljna reformska područja (vladavina prava i osnovna prava, demokratske institucije i reforma javne uprave, kao i ekonomski razvoj i konkurentnost).

Istovremeno će se primijeniti načelo pravičnog udjela kako bi se osiguralo da opseg i intenzitet finansiranja uzimaju u obzir ne samo performanse korisnika već i njihove potrebe i kapacitete kako bi se izbjegao nesrazmjerno nizak nivo pomoći u usporedbi s drugima i kako bi osigurali napredak svih korisnika.

Predviđeno je i da će se opseg i intenzitet pomoći moći modulirati u slučaju značajne regresije ili stalnog nedostatka napretka korisnika u temeljnim reformskim oblastima.

U takvim slučajevima sredstva bi se mogla proporcionalno smanjiti i preusmjeriti bez ugrožavanja podrške poboljšanju osnovnih prava, demokratije i vladavine prava, uključujući podršku civilnom društvu.