Privredna banka Sarajevo ponovo prodaje zgradu u Alipašinoj ulici br. 6 u Sarajevu, a početna cijena nekadašnjeg sjedišta banke je devet miliona maraka.

Kako se navodi u objavljenom javnom oglasu o prodaji poslovnog objekta putem javnog nadmetanja, zgrada ima prizemlje i pet spratova, površine nešto više od 3.800 metara kvadratnih.

Rok za dostavu ponuda je 30 dana, a među kriterijima za izbor najpovoljnije ponude, osim cijene, uvjeta i načina plaćanja, banka je navela i mogućnost zadržavanja u vlasništvu banke oko 150 kvadrata prostora u prizemlju zgrade koji se koristi kao filijala, odnosno mogućnost dugoročnog zakupa tog prostora.

Kako je navedeno, prodaja se vrši po načelu "viđeno-kupljeno", čime su isključeni svi naknadni prigovori.

Naglašeno je i da je poslovni objekat u sklopu obuhvata novog regulacionog plana "Alipašina-Koševo" koji je u postupku izrade sa utvrđenim novim smjernicama. Banka je započela aktivnosti izrade idejnog projekta.

Nakon spajanja Privredne i BOR banke u 2016. godini, a nakon analize utvrđeno je da nemaju potrebe za ovim objektom, te se zgrada na atraktivnoj lokaciji u centru Sarajeva po istoj cijeni pokušava prodati već treću godinu zaredom.

Sjedište banke sada se nalazi u autentičnoj austrougarskoj zgradi u ulici Obala Kulina bana 18 u kojoj je ranije bilo sjedište BOR banke, koja je nakon statusne promjene - pripajanja Privredne banke, nastavila poslovati pod nazivom Privredna banka Sarajevo.