Ove promjene uslijedile su nakon imenovanja novog saziva Vijeća ministara BiH. Nakon što je Fahrudin Radončić preuzeo poziciju ministra sigurnosti BiH, na njegovo mjesto delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH došao je Munib Jusufović, zastupnik u Parlamentu FBiH. Iz tog razloga Adis Arapović preuzeo je zastupnički mandat.

Druga promjena desila se po imenovanju Mije Krešića za zamjenika ministra odbrane. Umjesto njega danas je u zastupničku klupu sjeo Mario Mikulić.