- Tražim petu silu otkad sam fizičar. Možda je ovo ta godina – kazao je Sam Harper.

Posljednjih 20 godina Harper je pokušavao pronaći dokaze o petoj sili prirode. Gravitacija, elektromagnetizam i dvije nuklearne sile su četiri za koje fizičari već znaju.

Svoje nade polaže u veliku rekonstrukciju Velikog hadronskog sudarača. To je najnapredniji akcelerator čestica na svijetu - ogromna mašina koja razbija atome kako bi ih razbila i otkrila šta je u njima.

Još više je proširen u trogodišnjoj nadogradnji. Njegovi instrumenti su osjetljiviji, omogućavajući istraživačima da proučavaju sudar čestica iz unutrašnjosti atoma u višoj definiciji, njegov softver je poboljšan tako da je u stanju da uzima podatke brzinom od 30 miliona puta svake sekunde, a snopovi su uži, što uveliko povećava broj sudara.

Sve to znači da sada postoji najveća šansa da VHS pronađe subatomske čestice koje su potpuno nove za nauku. Nada je da će doći do otkrića koja će potaknuti najveću revoluciju u fizici u posljednjih sto godina.

Osim što vjeruju da bi mogli pronaći novu, petu silu prirode, istraživači se nadaju da će pronaći dokaze o nevidljivoj supstanci koja čini veći dio svemira pod nazivom Tamna materija.

Pritisak je na ovdašnjim istraživačima. Mnogi su očekivali da je VHS do sada pronašao dokaze o novom području fizike.