Napominje se da se vize izdaju na osnovu informacija o rođacima podnositelja zahtjeva koji borave u Ujedinjenom Kraljevstvu. Prema podacima iz Ureda, do nedjelje, 13. marta Ukrajinci su ispunili 32.200 zahtjeva za vizu, a 10.600 izbjeglica iz Ukrajine prijavilo se za termine za podnošenje zahtjeva za vizu.

Izvještava se da su britanske vize trenutno dostupne u centrima za obradu viza širom Evrope, uključujući Poljsku i Francusku.

Za razliku od Evropske unije, koja Ukrajincima dopušta boravak tri godine bez vize, Ujedinjeno Kraljevstvo je zadržalo kontrolu ulaska jer je premijer Boris Johnson rekao da je razumno imati osnovnu priliku za provjeru onih koji ulaze u zemlju.