VEZANI TEKST - Skupština KS ne želi da se ispitaju eventualne zloupotrebe u procesu vakcinacije

Naime, Klub SDA u Skupštini Kantona Sarajevo podnio je inicijativu da se oformi privremeno radno tijelo sa zadatkom da se u roku od mjesec dana ispitaju zloupotrebe u procesu vakcinacije a sa posebnim fokusom na vakcinaciju izabranih i imenovanih zvaničnika u KS.

Naveli su da predsjedavajući radnog tijela treba biti iz reda opozicionih zastupnika a sastav radnog tijela treba odražavati politički sastav Skupštine KS.

Međutim, većina u Skupštini KS nije podržala ovu inicijativu, tako da je osujećen i drugi pokušaj Kluba SDA da se otkriju detalji o vakcinaciji ministara i drugih zvaničnika u Vladi KS, te da se otkriaju eventualne zloupotrebe.

Podsjećamo, Faktor je ranije pisao o vakcinaciji šest ministara Vlade KS u zgradi Vlade, odnosno u kabinetu i to Pfizer vakcinom.