U Domu zdravlja Tešanj zadnja dva dana bilježi se povećan priliv pacijenata sa stomačnim tegobama, javljaju lokalni portali. 

Iz Higijensko epidemiološke službe ponovo upozoravaju stanovništvo pogođeno elementarnom nepogodom i preporučuju da se za piće, održavanje lične higijene, pripremu hrane, pranje voća i povrća, pranje posuđa i slično koristi samo prokuhana voda ili flaširana voda.

Ne konzumirati hranu koja je bila u doticaju sa poplavnim vodama , sa smećem , niti hranu koja se otopila u frižideru.

Izbjegavati konzumiranje povrća i voća sa poplavljenog područja, osim eventualno onog dobro termički obrađenog.

Pojačati mjere lične i opće higijene.

Što češće prati ruke sapunom i prokuhanom vodom.

Obavezno oprati ruke:

-prije pripreme i konzumiranja hrane;

-nakon korištenja toaleta;

-nakon čišćenja poplavljenih površina i objekata;

-nakon rukovanja predmetima koji su bili onečišćeni poplavnim i kanalizacionim vodama;

-nakon manipulacija sa smećem;

Ne dozvolite djeci da se igraju na poplavljenim površinama.Često im perite ruke.

Vodite računa o higijenskim postupcima prilikom prolaska poplavljenim područjem.

Za dodatne informacije, savjete ili pomoć možete se obratiti Higijensko epidemiološkoj službi na brojeve telefona:
– 032 650 677;
– 032 650 303;