Na dnevnom redu bi trebalo da se nađe i Informacija o poduzetim mjerama u Bosni i Hercegovini u vezi sa sprečavanjem pojave i suzbijanjem širenja zarazne bolesti koronavirusom (COVID – 19), čiji je predlagač Ministarstvo civilnih poslova BiH.