Osim toga, Lječilište Reumal zapošljava oko 400 radnika koji svojim radom prehranjuju porodice.

Međutim, nagomilani finansijski problemi, pojava pandemije koronavirusa, tužba dijela radnika i nedovoljna briga vlasti, doveli su ovaj privredni subjekt pred zatvaranje, a samim tim i 400 radnika moglo bi ostalo bez posla.

S tim u vezi, uprava Lječilišta Reumal uputila je osnivaču - Općinskom vijeću Fojnica, zahtjev za održavanje hitne vanredne sjednice OV.

Vanredna sjednica Općinskog vijeća Fojnica bit će održana danas sa samo jednom tačkom dnevnog reda:

Aktuelno stanje Lječilišta Reumal - ugroženost nastavka poslovanja uslijed izvršnih postupaka po tužbama radnika i smanjenog obima poslovanja izazvanog pandemijom COVID-19.