Na sjednici je usvojen dokument za raspravu za ovaj sastanak, koji će biti održan putem online platforme, te je data saglasnost na prijedlog sastava delegacije BiH, a usvojeno je i više radnih zaključaka s ciljem njegove kvalitetnije pripreme.

Predsjedavajući delegacije BiH Mirza Hujić iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH bit će na raspolaganju medijima za upite u vezi s ovim sastankom.

Vijeće ministara BiH izmijenilo je i odluku o imenovanju predstavnika Vijeće ministara BiH u Interresornu radnu grupu za izmjenu izbornog zakonodavstva BiH.

Za člana Interresorne radne grupe imenovan je zamjenik ministra vanjskih poslova Josip Brkić umjesto ranije imenovanog zamjenika predsjedavajućeg Vijeće ministara BiH i ministra finansija i trezora Vjekoslava Bevande.

Zamjenik ministra Brkić i ranije imenovani članovi - ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac i zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice Dževad Mahmutović će, kao predstavnici Vijeća ministara BiH, učestvovati u radu ove radne grupe, zajedno s predstavnicima oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.