Vlada FBiH danas se uspoznala sa informacijom o dugu za treći kvartal 2019. godine. Kako je navedeno, vanjski dug je na kraju ovog kvartala iznosio 4.666.785.375 KM ili 2.609.189.205 dolara. Nominalni iznos vanjskog duga izražen u domaćoj valuti veći je nego u proteklom kvartalu za 39.224.248 KM odnosno za 0,85 posto. Dug izražen u dolarima je na kraju trećeg kvartala, u odnosu na podatak s kraja drugog, manji za 83.357.254 dolara ili 3,1 posto.

Tokom trećeg kvartala je, po osnovi vanjskog duga, ukupno bilo angažirano 68.300.343,25 KM u više valuta i od više kreditora.

U ovom periodu je, na ime glavnice i kamate, isplaćeno ukupno 118.438.917,87 KM. Od toga se 95.827.392,83 KM ili 80,91 posto odnosilo na otplatu glavnice, a 22.611.525,04 KM ili 19,09 posto na kamatu. U odnosu na planirano servisiranje vanjskog duga (116.378.576 KM), realizacija je u trećem kvartalu iznosila 101,77 posto.

Ukupan unutarnji dug Vlade Federacije BiH na dan 30. 9. 2019. iznosio je 683.877.510 KM (382.354.377 dolara) i u odnosu na protekli kvartal je veći za 0,002 posto odnosno 11.561 KM.

U trećem kvartalu održane su dvije aukcije vrijednosnih papira i to desetogodišnjih trezorskih obveznica od 30 miliona KM (održana 11. 7. 2019.) i trogodišnjih trezorskih obveznica (održana 24. 9. 2019.) u istom iznosu.