Ovaj nemili prizor jutros su zatekli radnici Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Park obavljajući svoje redovne aktivnosti.

- Zbog hladnog vremena, minusa, mraza šetača i rekreativaca u ovom periodu je manje u Vilsonovom šetalištu, ali vandala koji su i po takvim uslovima spremni uništavati javno dobro na žalost nije. Slike koje su jutros komunalni redari preduzeća Park zatekli u ovom šetalištu dokaz je da su čak i metalne sprave za rekreaciju namijenjene svim kategorijama stanovništva vandalima postale predmeti za uništavanja i lomljenja. Iako se radi o željeznim i relativno skoro postavljenim spravama uz staze za šetnju, koje su javno dobro svih koji dođu da uživaju u rekreaciji i šetnji u Vilsonovom šetalištu, nisu ipak dugo potrajale i već su, tokom noćnih sati polomljene i uništene – kazali su iz Parka.

Komunalni redari su zatekli polomljene šipke koje su bile razbacane, te su evidentirali stanje i napravili službenu zabilješku.

-Postavljeno je upozorenje da sprava nije ispravna i da više nije za upotrebu. O svemu će Služba komunalnih redara Parka osim Uprave za inspekcijske poslove, obavijestiti i nadležne općinske službe i Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, ali počinioci ovakvih djela su nepoznati, kao i njihova potreba da uništavaju javno dobro svog grada i svojih sugrađana – navode iz Parka.

Preduzeće Park apeluje na građane koji su svjedoci ovakvog vandalskog ponašanja pojedinaca prema mobilijaru, dječjim igralištima, površinama za rekreaciju, javnim zelenim površinama i parkovskom mobilijaru, sadnicama posebno mladog drveća to prijave nadležnoj policijskoj upravi, općinskoj službi ili Službi komunalnih redara preduzeća Park.

Iz Parka ističu da su sredstva za ove sprave izdvojena iz budžeta Općine Novo Sarajevo.