Srijeda, 07.12.2022.

Uz Gimnaziju Maarif do internacionalne diplome

Školski centar "Maarif Schools of Sarajevo" ove godine otišao je korak naprijed. Pored nacionalnog programa koji se odvija na bosanskom jeziku i Maarifovog programa koji podrazumijeva slušanje predmeta iz prirodne grupe na engleskom jeziku, gimnazija Maarif od ove godine nudi i International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP). 

Školski centar "Maarif Schools of Sarajevo" za srednjoškolski nivo obrazovanja dobio je licencu IB-programa koji se realizira u sklopu trećeg i četvrtog razreda srednje škole.

Fokus programa leži u podučavanju i usmjeravanju učenika na samostalno istraživanje, kritičko promišljanje i društveno korisno djelovanje. IB priprema učenike za uspjeh u svijetu u kojem činjenice i pretpostavke nisu jasno razgraničene, a postavljanje pravih pitanja presudna je vještina koja će im omogućiti napredovanje dugo nakon što završe IB-program. Nastavnici i koordinatori IB-a svakodnevno razvijaju i promoviraju IB-ove nastavne planove i programe u preko 5.000 škola i 150 zemalja širom svijeta.

Školski centar "Maarif Schools of Sarajevo" kroz dvogodišnji IB Diploma Programme (DP) priprema učenike za studiranje na univerzitetu i omogućuje lakši prelaz sa srednjoškolskog na univerzitetsko obrazovanje. IBDP program namijenjen je učenicima starosne dobi između 16 i 19 godina. Po završetku ovog programa učenici mogu dobiti diplomu koju priznaju različiti visokorangirani univerziteti širom svijeta. Diploma Programme nudi holistički pristup učenju sa čvrstim fokusom na razvoj međunarodne svijesti i poštovanja prema različitim kulturama i nacijama. Učenici kroz ovaj program uče kako istraživati i razumjeti svijet oko sebe kroz propitivanje, kritičko mišljenje i pristupanje svijetu bez predrasuda. 

OSNOVNI CILJEVI I PRINCIPI PROGRAMA IBDP

IB-program kod učenika želi razviti sljedeće osobine i vještine koje će učeniku koristiti u ličnom i profesionalnom životu:

- posvećenost cjeloživotnom učenju
- sposobnost brze prilagodbe današnjem svijetu koji se brzo mijenja
- samopouzdanje u samostalnom radu i u radu sa drugima
- sposobnost sudjelovanja u komunikaciji s drugim ljudima bez obzira na različitosti
- poštovanje drugih i drugačijih
- etičnost i odgovornost u društvenom djelovanju

Od samog početka program je utemeljen na tri elementa koja su ostala nepromjenjiva kroz čitav razvoj ovog programa. Ti elementi su sljedeći:

Holistički pristup učenju - zasnovan na proučavanju različitih naučnih disciplina s naglaskom na njihove međusobne odnose. Učenici otkrivaju način na koji je ono što nauče povezano sa stvarnim svijetom oko njih.

Međunarodna svijest - učenici uče i razumijevaju važnost poštovanja drugih kultura, cijene njihova postignuća i razvijaju spremnost za saradnju s ljudima koji imaju različito nacionalno i kulturno porijeklo.

Multilingualizam - ostvarivanje verbalne komunikacije kroz unaprijeđenje maternjeg jezika i učenje stranih jezika.

IB PROFIL UČENIKA

Cilj svih IB-programa jeste razviti međunarodno i širokoumno otvorene osobe koje pomažu u stvaranju boljeg i mirnijeg svijeta prepoznajući svoju zajedničku humanost i zajedničko starateljstvo nad našom planetom.

IB-program razvija i odgaja učenike koji teže da budu:

Istraživači

Njeguju radoznalost i razvijaju vještine istraživanja i proučavanja. Znaju učiti samostalno i s drugima. Uče s entuzijazmom i kroz cijeli život održavaju ljubav prema učenju.

Znalci

Razvijaju i koriste konceptualno razumijevanje istražujući znanje iz više disciplina i bave se pitanjima i idejama koje imaju lokalni i globalni značaj. 

Mislioci

Koriste vještine kritičkog i kreativnog razmišljanja kako bi analizirali i preuzeli djelovanje o složenim problemima na odgovoran način. Ostvaruju inicijativu u donošenju razumnih i etičkih odluka.

Komunikativni

Izražavaju se samopouzdano i kreativno na više jezika i na više načina. Efikasno sarađuju, pažljivo slušajući mišljenja drugih pojedinaca i grupa.

Principijelni

Djeluju iskrenošću i integritetom, snažnim osjećajem za pravičnost i pravdu, uvažavanjem digniteta i prava svih ljudi. Preuzimaju odgovornost za svoja djela i njihove posljedice.

Otvorenog uma/Nepristrasni

Razumiju i kritički cijene vlastitu kulturu i ličnu historiju, kao i vrijednosti i tradicije drugih. Traže i procjenjuju široki raspon različitih pogleda na svijet i spremni su da se razvijaju na osnovu tih iskustava.

Brižni

Pokazuju empatiju, saosjećanje i poštovanje. Posvećeni su služenju i djelovanju kako bi postigli pozitivne promjene u životima drugih ljudi i svijetu oko nas.

Oni koji rizikuju 

Nesigurnostima pristupaju promišljeno i odlučno. Rade samostalno i kooperativno na istraživanju novih ideja i inovativnih strategija. Snalažljivi su i izdržljivi u suočavanju sa izazovima i promjenama.

Uravnoteženi

Razumiju važnost balansiranja različitih aspekata svog života - intelektualnog, fizičkog i emocionalnog kako bi postigli dobrobit za sebe i druge. Svjesni su međuovisnosti s drugim ljudima i sa svijetom u kojem žive.

Misaoni

Obazrivo razmatraju svijet i vlastite ideje i iskustva. Rade na razumijevanju svojih prednosti i mana kako bi što bolje podržali svoje učenje i lični razvoj.  

PROCES PRIJAVE

Kandidati koji se prijavljuju u prvu godinu IB Diploma Programme treba da imaju završenu drugu godinu bilo kojeg četverogodišnjeg srednjoškolskog programa u Bosni i Hercegovini ili drugim državama. Kriterije za upis u IBDP prvu godinu, kao i broj primljenih kandidata određuje škola oslanjajući se na  opće i posebne kriterije.

Opći kriteriji

Konačni uspjeh u prve dvije godine srednje škole ne smije biti manji od 4.00 prema nacionalnom sistemu ocjenjivanja.
Zaključne ocjene iz predmeta bosanski jezik i književnost, engleski jezik i matematika u prve dvije godine bilo koje četverogodišnje srednje škole ne smiju biti manje od 4.00. Ako kandidat nema 4.00 iz jednog od spomenutih predmeta, imat će priliku pristupiti prijemnom ispitu na kojem može osvojiti dodatne bodove za upis.

Stranim učenicima zaključna ocjena iz maternjeg ili prvog jezika računat će se umjesto zaključne ocjene iz bosanskog jezika i književnosti. Ukoliko je prvi jezik engleski, u tom slučaju zaključna ocjena iz engleskog jezika računat će se dvaput.

Posebni kriteriji

Ocjena vladanja u prve dvije godine bilo koje četverogodišnje srednje škole ne smije biti manja od vrlo dobar prema nacionalnom sistemu ocjenjivanja.

Kandidat mora dostaviti motivaciono pismo uz upisni formular i ostale popratne dokumente u kojem će navesti razlog prijave u IBDP-školu, svoje buduće težnje i ambicije. Pismo će biti prihvaćeno samo na bosanskom ili engleskom jeziku. Motivaciono pismo se neće bodovati i uvrštavati u ukupan broj bodova, ali je obavezan dokument u procesu prijave kao uvjet za valjanu prijavu.

Kandidat mora prisustvovati razgovoru na kojem može dobiti najmanje 5, a najviše 10 dodatnih bodova.
Potrebna dokumentacija za prijavu:

Formular za prijavu (preuzeti na web-stranici)

- Uvjerenje o državljanstvu (ovjerena kopija ili original, a za strane državljane ovjereni prijevod dokumenta na bosanski jezik).
- Izvod iz matične knjige rođenih (ovjerena kopija ili original, a za strane državljane ovjereni prijevod dokumenta na bosanski jezik).
- Kopija prve stranice pasoša za strane kandidate (stranica sa ličnim podacima)
- Svjedočanstvo o završenom I razredu srednje škole (za strane državljane ovjereni prijevod dokumenta na bosanski jezik)
- Svjedočanstvo o završenom II razredu srednje škole (za strane državljane ovjereni prijevod dokumenta na bosanski jezik)
- Motivaciono pismo na bosanskom ili engleskom jeziku

Kompletnu dokumentaciju poslati na [email protected] ili donijeti direktno na školsku adresu Hasiba Brankovića 2A, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Upisni rok: 26. 7. 2021 - 13. 8. 2021.

Prijave nakon upisnog roka bit će primljene jedino u slučaju postojanja upražnjenih mjesta.

O prijemnoj proceduri kandidati će biti obaviješteni nakon 13. augusta. Raspored razgovora i prijemnih ispita bit će objavljen nakon 13. augusta na web-stranici školskog centra.

Više informacija možete dobiti na broj telefona: 033/257-260 ili 062/271-004, kao i na veb-stranici škole:

https://ba.maarifschools.org

 

Faktor pratite putem aplikacija za Android i iOS.
Pratite nas i na društvenim mrežama Facebook i Twitter.
Zabranjeno je prenošenje sadržaja bez odobrenja redakcije. Kontaktirajte nas na [email protected].
Vezani tekstovi
Više iz kategorije
Najnovije Najčitanije Na vrh