U saopćenju dodaju da su zatražili da se hitno osiguraju i primjene mjere i potrebna sredstva za zaštitu radnika i pacijenata, a nakon obavještenja, koje su zdravstveni radnici i saradnici UKC-a u poslednja tri dana dostavili tom sindikatu, u vezi s naglim povećanjem broja oboljelih zdravstvenih radnika i pacijenata u toj javnoj zdravstvenoj ustanovi koji je izazvan virusom korona, a što je za posledicu imalo naglo širenje virusa u toj ustanovi.

Zatražili su da nadležni organi jasno i detaljno utvrde koje količine zaštitnih sredstava, uključujući maske i drugu opremu, su dodijeljeni na korištenje zdravstvenim i drugim radnicima, kao i pacijentima u toj javnoj zdravstvenoj ustanovi i to od početka izbijanja epidemije koronavirusa.

Iz Strukovnog sindikata tvrde da raspolažu s informacijama da su radnici UKC-a RS u zadnje vrijeme bili prinuđeni da sami nabavljaju zaštitinu opremu.

Pozivajući se na sve navedeno, taj sindikat odbija kao neosnovane i zlonamjerne sve komentare koji su se pojavili u javnosti o tome da su ovi opravdani sindikalni zahtjevi za zaštitu zdravstvenih radnika i pacijenata usmjereni na javno iznošenje dezinformacija i širenje panike.

- Ovo navodimo iz razloga jer su sve javno iznesene i objavljene izjave predstavnika ovog sindikata o naglom širenju virusa u UKC-u RS potvrđene od nadležnih organa i rukovodstva te klinike, a što se ogleda u podacima kojima se potvrđuje povećanje broja zaraženih zdravstvenih radnika i pacijenata, kao i mjere koje su jučer preduzete na hitnom izmještanju pojedenih klinika UKC-a RS - ističe se u saopćenju.