Radi se o sredstvima koja su utvrđena ovogodišnjim federalnim budžetom. 

Novac je, kako je saopćeno, utvrđen na stavci "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - kantoni, sredstva iz aranžmana s MMF-om".

- Riječ je o iznosu od 200 miliona KM, a na ime dodjele finansijske pomoći budžetima kantona za provođenje strukturalnih reformi. Kriteriji za raspodjelu ovih sredstava kantonima su broj stanovnika prema popisu iz 2013. godine, uz primjenu pondera dva za Posavski kanton i Bosansko-podrinjski kanton - navedeno je u saopćenju.

Vlada FBiH će posebnom odlukom utvrditi tačne iznose koje će doznačiti pojedinim kantonima, dinamiku upućivanja novca te način izvještavanja o utrošenim sredstvima.