U prostorijama biroa  Centar Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo upriličeno je potpisivanje aneksa Ugovora sa 52 poslodavca kojima je odobreno učešće po Programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika po osnovu Zaključka Vlade Kantona Sarajevo od 14.11.2019. godine.

Potpisivanjem aneksa Ugovora defnisana su međusobna prava i obaveze Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo", kao davaoca sredstava i poslodavca, kao korisnika sredstava s hodno iskazanim potrebama 52 poslodavca kojim je usvojena izmijenjena Lista poslodavaca za učešće u Programu sufinansiranja pripravnika VSS i VŠS po Javnom pozivu od 11.02.2019. godine.

Planirana sredstva za ove namjene su iznosila 6.720.000,00 KM za zapošljavanje 700 pripravnika sa VSS i VŠS te usvojenom izmjenom liste poslodavaca bit će zaposleno 87 mladih pripravnika kod 52 poslodavca, a Služba će osigurati sredstva u visini od 835.200,00 KM za VSS i VŠS.

U cilju realizacije Programa zapošljavanja pripravnika, Služba će poslodavcima koji budu obuhvaćeni ovim programom, mjesečno refundirati sredstva i to na: 12 mjeseci u ukupnom iznosu od 800,00 KM, po pripravniku, za cijelu ili dio isplate bruto plaće. Svi drugi eventualni troškovi padaju na teret poslodavca.

Procentualno najveći broj pripravnika koji će biti zaposleni su nastavničkog smjera, ekonimisti i pravnici s obzirom na iskazane dodatne potrebe poslodavaca. Cilj Programa zapošljavanja pripravnika je kraće trajanje nezaposlenosti osoba bez radnog iskustva.

Nermin Pećnac, direktor Javne ustanove Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo istakao je danas prilikom obraćanja  da na ovim i sličnim aktivnostima sufinasiranja u projektima novih zapošljavanja Služba neće stati te je jučeršnjim usvajanjem rebalansa Budžeta Javne ustanove od Skupštine Kantona Sarajevo za 2019. godinu, stvorene sve predpostavke za izradu i plasiranje novih Programa zapošljavanja s finansijskom podrškom od preko 14 miliona KM namjenjeno svim socijalnim grupama, saopćila je Služba.