Donošenjem ove odluke kvalitetnije se zadovoljavaju potrebe tržišta rada u BiH bez ugrožavanja ponude domaće radne snage. Istovremeno se osiguravaju veća kontrola tržišta rada i smanjenje rada nacrno.

Ukupna godišnja kvota radnih dozvola za produženje i novo zapošljavanje stranaca u našoj zemlji u 2020. godini iznosi 1.560 radnih dozvola, od čega je u Federaciji BiH 880, Republici Srpskoj 600 i Brčko Distriktu BiH 80. Od toga se 965 radnih dozvola mogu izdati na ime produženja već ranije izdatih, i to za Federaciju BiH 535, za Republiku Srpsku 400 i za Brčko Distrikt 30 radnih dozvola.

Za novo zapošljavanje stranaca, u skladu sa Odlukom, bit će moguće izdati 595 radnih dozvola, od čega za Federaciju BiH 345, za Republiku Srpsku 200, a za Brčko Distrikt 50. Uvažavajući stanje na bh. tržištu rada za 2020. godinu, nije utvrđen broj radnih dozvola koje se mogu izdati za sezonsko zapošljavanje u BiH, saopćilo je Vijeće ministara BiH.