Radi se o problematici koja je razmatrana i na posljednjoj sjednici VSTV-a od 18. decembra, uz zaključak da stalne komisije, u međuvremenu, definiraju spomenuti prijedlog.

Kako je u vezi s tim saopćeno, Prijedlog kriterija zasnovan je na kvantitativnim elementima za ocjenjivanje rada nosilaca pravosudnih funkcija, a uključene su i određene odredbe Kriterija iz novembra 2018. godine.

Istovremeno, u domenu reguliranja postupka ocjenjivanja prijedlog novih kriterija poziva se i na Pravilnik o postupku ocjenjivanja iz 2016. godine.  

Naime, Sud BiH je pravomoćnom presudom poništio Pravilnik o postupku ocjenjivanja rada nosilaca pravosudnih funkcija i Kriterije za ocjenjivanje rada sudija u BiH, koji je VSTVBiH usvojio 2018. godine, a u vezi s čime je Vijeće uložilo vanredni pravni lijek.

Kako je rečeno, usvajanje novih kriterija i pravilnika za ocjenjivanje nosilaca pravosudnih funkcija na liniji je i preporuka (peer review) Evropske komisije, kojima je predviđeno da sve sudije i tužioci budu uključeni u sistem ocjenjivanja.

U pogledu razmatrane problematike članovi VSTV-a upoznati su o sadržaju podnesaka/dopisa Suda BiH i Udruženja sudija Suda BiH, koji su u međuvremenu dostavljeni VSTV-u, a u kojima se insistira na odgađanju donošenja novih kriterija, dok se ne izvrši šire konsultiranje pravosudne zajednice.

Članica Vijeća Duška Bogojević ocijenila je kako se u vezi s usvajanjem novih kriterija ne bi trebalo raditi preko koljena te da je neophodno uvažiti mišljenje i izvršiti konsultacije s profesionalnom zajednicom.

Član VSTV-a Goran Nezirović podsjetio je na raniju raspravu u vezi s ocjenjivanjem nosilaca pravosudnih funkcija, te stav Evropske komisije uz preporuku da ocjena rada bude zasnovana na kvalitetu, a ne samo na kvantitetu, uključujući i uvođenje analitičke ocjene.

Dodao je kako su novim kriterijima uglavnom preuzeti kriteriji usvojeni u novembru 2018. godine (statistički kvantitet, statistički kvalitet i odnos prema radu), te da se radi o kriterijima temeljenim na statistici koji ne reflektiraju stvarno stanje.

Upozorio je, istovremeno, kako odsustvo meritornih kriterija za ocjenjivanje koči sistem imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija.

Članica Vijeća Jadranka Stanišić smatra kako je jedini racionalan korak u aktuelnom trenutku - da se sačeka odluka u vezi s vanrednim pravnim lijekom protiv spomenute odluke Suda BiH, te da se potom pristupi usvajanju novih kriterija za 2021. godinu u skladu s preporukama Evropske komisije.

Navela je kako kriterije iz 2016. godine ne treba dirati, te da se nakon odluke o spomenutom pravnom lijeku može pristupiti obimnijim izmjenama.

Predsjedavajuća sjednicom Sanela Gorušanović-Butigan, međutim, smatra kako su izmjene spomenutih kriterija minimalne, te da uvažavaju prigovore sudija. Navodi i kako je svjesna da nisu idealni, ali i da su bolji od kriterija koji se primjenjuju odranije.

Predložila je u tom kontekstu da se novi kriteriji usvoje u skladu s ranijim raspravama.

Član VSTV-a Slavo Lakić ocijenio je kako je VSTV suočen s izazovom, zastupajući stanovište da nove kriterije treba usvojiti.

Uz napomenu da to ne želi šire elaborirati, ocijenio je kako je donošenje novih kriterija iznuđeno objektivnom situacijom, te da bi trebali imati privremeni karakter, dok se određene stvari ne razriješe.

Nakon okončane rasprave o ovoj tački dnevnog reda, VSTV je pristupio glasanju i većinom glasova izglasao nove kriterije za ocjenjivanje nosilaca pravosudnih funkcija u BiH.  

Inače, vanrednom sjednicom je predsjedavala dosadašnja dopredsjednica VSTV-a BiH Sanela Gorušanović-Butigan koja je nakon ostavke, sada već bivšeg predsjednika Milana Tegeltije, jednoglasno izabrana za osobu koja će do izbora novog predsjednika zastupati i predstavljati ovo regulatorno tijelo.