Ovim zakonima potvrđuje se odgovarajuća usklađenost s regulativom Evropske unije u oblasti migracija i tržišta vina, navedeno je iz Vijeća ministara koje je predložilo da se oba zakonska rješenja razmatraju po hitnom zakonodavnom procesu.

Kako je saopćeno iz Vijeća ministara kada su usvojene izmjene i dopune Zakona o strancima, želi se olakšati boravak digitalnih nomada u BiH, a intencija Vijeća ministara BiH je dodatno produžiti njihov boravak u BiH, zbog čega je najavljena mogućnost amandmanskog djelovanja u ovom pravcu. Zakon se usklađuje s uredbama EU-a koje se odnose na područja izdavanja viza, stalnog i privremenog boravka, obrazovanja, istraživanja, učešća u programu razmjene, obavljanja stručne prakse, volontiranja, zaposlenja visokokvalificiranih radnika te rada na temelju plave karte, kao i na osnovi humanitarnih razloga.

Prijedlogom zakona o organizaciji tržišta vina u BiH želi se, naveli su iz Vijeća ministara, osigurati veća konkurentnost i bolji pristup proizvođača iz BiH na evropskim i svjetskim tržištima, uz bolje uvjete za proizvodnju vina. Njime se preciziraju i odredbe o proizvodnji grožđa i vina. Značajan dio zakona odnosi se na sistemsko uređenje oblasti u vezi s oznakama porijekla te na označavanje, prezentaciju i reklamiranje proizvoda vinarstva, kao i na stavljanje tih proizvoda na tržište, njihov nadzor i kontrolu, uključujući i odredbe o organskim vinima, aromatiziranim vinskim proizvodima i voćnim vinima.

Rasprava zbog usvajanja po hitnom postupku

Najveću raspravu kod izmjena i dopuna Zakona o strancima izazvalo je to što je predloženo razmatranje i usvajanje ovog zakona po hitnom postupku. Opozicija i iz FBiH i iz RS-a se ovome protivila navodeći da su time prekršene odredbe Poslovnika o radu Zastupničkog doma.

Šerif Špago, predsjedavajući Kluba zastupnika SDA, napomenuo je da je povrede odredbi poslovnika utvrdio i Zakonodavno-pravni sektor Parlamenta BiH, s obzirom na to da Poslovnik predviđa da zakoni koji su povezani sa evropskim integracijama upućuju u proceduru po skraćenom postupku koji omogućava i ulaganje amandmana.

On je kazao da su pitanje boravka i rada sezonskih radnika, osoba koje dobiju posao u jednoj firmi pa odu u drugu, stvari koje ne nose političke konotacije i mogle su se popraviti da se išlo po skraćenom postupku.

- Ko je došao na ideju na nas ovako omalovažava. Pa pogledajte materijal koji ste nam dostavili da za vikend proučimo. Ko je od vas iz "Trojke", HDZ-a i SNSD-a pročitao od vas 400 stranica teksta – rekao je Jasmin Emrić, zastupnik NES-a.

Ukazao je da su konsultacije o izmjenama Zakona o strancima završene krajem prošle godine pa pitao zašto se dosad "kiselio" u Vijeću ministara BiH kada je već zakon visokog stepena hitnosti.

Predsjedavajući Kluba zastupnika DF-a Milan Dunović između ostalog je istakao da su u međuvremenu, pola sata prije sjednice, stigle primjedbe na zakon o strancima od međunarodne zajednice, UNHCR-a, IOM-a.

Midhat Čaušević, zastupnik SDA, između ostalog je pitao koliko smo daleko dogurali kada je u pitanju evropski put "jer smo došli u situaciju da je organizacija tržišta vina hitna toliko da je opravdanost nađena u evropskom putu".

- Vjerujem da je zakon napravljen negdje u vinskim podrumima gdje su se pravili koalicioni sporazumi – dodao je Čaušević.

Tražili pauzu da se predsjedavajući smiri

Potom je zastupnik Milan Dunović (DF) zatražio pauzu. Po isteku pauze Dunović je dao i obrazloženje.

- Pauzu smo tražili da se vi predsjedavajući (Marinko Čavara) smirite i počnete voditi sjednicu u skladu sa Poslovnikom. Ako se ovakav rad i nasilje prema opozicinim zastupnicima nastavi mi ćemo pokrenuti inicijativu za vašu smjenu - rekao je Dunović.

Po završetku rasprave o izmjenama i dopunama Zakona o strancima prešlo se na raspravu o Prijedlogu zakona o organizaciji tržišta vina u Bosni Hercegovini. 

Zastupnik SDA Safet Kešo je kazao kako u dopisu stoji da je rok do kada se treba donijeti zakon novembar 2024. godine i da nema potrebe da se donosi po hitnom postupku.

- U svojim aktima ste priznali da nema racionalne opravdanosti da se zakon raspravlja po hitnoj proceduri. Ne vidim potrebu da se ne razmatra u redovnoj proceduri - rekao je Kešo.

Zastupnik Jasmin Emrić (NES) je također rekao da zakon ne ispunjava zahtjev za hitnost. 

Ipak, na kraju su po hitnom postupku usvojene izmjene i dopune Zakona o strancima, kao i Zakon o organizaciji tržišta vina.