- Zakon se donosi analizom sporne odredbe o naplati dugovanja i primjenom predstavlja ograničavajući faktor za nesmetano funkcioniranje sportskih kolektiva. U BiH je proglašeno stanje nesreće, veliki broj sportskih kolektiva bilo je u obavezi obustaviti rad, što je poremetilo poslovanje. Fudbalski klubovi ostali su bez značajnih novčanih sredstava. Izmjenom sporne odredbe se uspostavlja pravilna finansijska ravnoteža - rekao je zastupnik Marijan Klajić.

Podsjećamo, sporna je bila odredba kojom su propisani uvjeti, način i postupak otplate dospjelog, a nenaplaćenog poreznog duga nastalog do 31.12.2016. godine, pitanja otpisa zateznih kamata i troškova prinudne naplate sportskim kolektivima u Federaciji BiH.