Predložene izmjene bi trebale stvoriti zakonski okvir koji omogućava direktnu nabavku vakcina protiv koronavirusa od proizvođača.

Usvojen je i prijedlog zaključka zastupnika SDA Safeta Softića da Zastupnički dom predloži Domu naroda da izmjene oba zakona razmatra po hitnom zakonodavnom postupku.

VEZANI TEKST - Zastupnički dom traži sve potrebne informacije za hitnu nabavku vakcina

Za usvajanje Izvještaja o radu Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2020. godinu nije bilo entitetske većine te će biti upućen Kolegiju na naknadno usaglašavanje, ali je usvojen Plan rada Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2021. godinu, kao i Izvještaj o radu Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH za 2020. godinu.

Nije bilo entitetske većine ni za usvajanje Prijedloga zaključka zastupnika Mirka Šarovića (SDS) kojim Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH traži od Vijeća ministara BiH detaljnu informaciju o razlozima zbog kojih je Bosna i Hercegovina izgubila status povlaštene države u izvozu robe u Sjedinjene Američke Države i od 1. januara mora plaćati pune carine.

Njime je bilo zatraženo i da se dostave mjere koje su preduzeli Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Vijeće ministara BiH da BiH ostane uključena u mehanizam (GSP) zemalja korisnica koji im omogućava da putem carinskih olakšica podstiču unapređenje izvoza i proizvodnju, s tim da moraju zadovoljiti pojedine kriterije kada je riječ o porijeklu.

Na sjednici je usvojen Izvještaj o radu parlamentarnog vojnog povjerenika BiH i Izvještaj o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH oba za 2020. godinu.

Također, usvojena je zastupnička inicijativa Predraga Kožula (HDZ) kojom Zastupnički dom zadužuje Ministarstvo vanjskih poslova BiH da uputi apelaciju prema memorijalnom centru Yad Vashem u Jeruzalemu kako bi se na službenoj stranici ovog centra, gdje se među ostalim državama iz kojih dolaze osobe sa statusom "pravednika među narodima" (Righteous Among the Nations) nalazi i BiH, koristi službeni i potpuni naziv države - Bosna i Hercegovina, umjesto skraćenog naziva Bosna.

Usvojena je i Kožulova inicijativa kojom Zastupnički dom zadužuje Vijeće ministara BiH, te Ministarstvo sigurnosti BiH i Ministarstvo vanjskih poslova BiH da hitno pokrenu procedure i preduzmu sve potrebne aktivnosti kako bi došlo do potpisivanja sporazuma o readmisiji s Afganistanom, Irakom, Bangladešom, Iranom, Egiptom, Tunisom, Alžirom i Marokom.

Nije bilo entitetske većine za usvajanje zastupničke inicijative Vlatka Glavaša (HDZ) kojom bi se adekvatno valorizirao veliki uspjeh košarkašica Bosne i Hercegovine i plasmana na Eurobasket nakon 22 godine te je upućena Kolegiju Doma na naknadno usaglašavanje.

Isti slučaj je bio s inicijativom Damira Arnauta kojom se traži od Vijeća ministara BiH da uspostavi nagradu "Denis Mrnjavac" u spomen na njega i na sve ostale djevojke i mladiće žrtve nasilja. Usvojen je zaključak zastupnika Nenada Stevandića (Srpski klub) kojim Zastupnički dom traži od direktora Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH da prilikom razmatranja zahtjeva za registraciju vakcine protiv virusa primijeni član 38. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima Bosne i Hercegovine.

Data je saglasnost za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o održavanju i rekonstrukciji drumskih međudržavnih mostova između BiH i Republike Srbije, te za ratifikaciju Memoranduma o razumijevanju između Evropske unije kao zajmodavca i BiH kao zajmoprimca - Makrofinansijska pomoć za BiH u iznosu 250 miliona eura.

Osim toga, data je saglasnost za ratifikaciju Sporazuma o kreditnoj liniji između Evropske unije kao zajmodavca i BiH kao zajmoprimca i Centralne banke BiH kao agenta zajmoprimca - Makrofinansijska pomoć za BiH, kao i za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o održavanju i rekonstrukciji drumskih mostova na državnoj granici.

Zastupnici su dali saglasnost za ratifikaciju Sporazuma o readmisiji između Vijeća ministara BiH i Vlade Pakistana i Protokola između Ministarstva sigurnosti BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova Pakistana o provođenju Sporazuma o readmisiji između Vijeća ministara BiH i Vlade Pakistana, te za ratifikaciju Ugovora o zajmu (GrCF2 W2 – Projekat javnog prijevoza Sarajevo - dio 3) između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj.