Prijedlog odluke utvrdila je Vlada Federacije.

Podsjećamo, Vlada Federacije BiH je u parlamentarnu proceduru uputila ranije Prijedlog budžeta FBiH za 2022. godinu da se razmatra po hitnom postupku, međutim, većina u Zastupničkom domu glasala je protiv hitnog postupka, tako da je prijedlog vraćen u Nacrt budžeta FBiH za 2022. godine.

I danas su delegati Doma naroda FBiH vratili prijedlog budžeta u formu Nacrta koji su i usvojili.

Po okončanju redovne sjednice, Dom naroda je održao vanrednu sjednicu na kojoj je usvojena Odluka o privremenom finansiranju Federacije za period januar-mart ove godine.

Federalna ministrica finansija Jelka Milićević kazala je kako do sada Vlada Federacija nije imala iskustva sa odlukama o prijevremenom finansiranju, ali da će i u toj oblasti nešto naučiti.

- Puno godina smo imali budžet i usvajali budžet. Odluka o privremenom finansiranju se može donijeti samo jednom i traje do 31. marta. To je vrijeme do kada trebamo predložiti budžet i nadamo se usvojiti ga. U vrijeme privremenog finansiranja nema proširenih programa, novih programa, niti zapošljavanja - kazala je Milićević.

Privremeno finansiranje iznosi milijardu i 116 miliona KM.