Delegatima se obratio federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača.

- Zakonom se poboljšava stručni inspekcijski nadzor. Zakonom je propisano da se će u Ustanovi Pazarić primati korisnici do 30 godina života, a u Bakovićima i Drin se ne mogu primati osobe mlađe od 18 godina.

Organi upravljanja u pet ustanova socijalne zaštite su upravni odbor koji će imati pet članova. Imenovat će se i jedan zajednički nadzorni odbor koji će nadzirati finansijsko poslovanje svih pet ustanova, radi se o uštedi novca.

Naknade članovima UO i NO finansirat će se iz budžeta FBiH, čime će se rasteretiti budžeti ustanova. Imenovat će se najkasnije šest mjeseci od dana stupanja na snagu - rekao je, između ostalog, Drljača.