Operativni štab za pitanje migracija u BiH jučer je usvojio plan kojim je predviđeno otvaranje još jednog prihvatnog centra kako bi se rasteretio pritisak na područje Unsko-sanskog kantona, saznaje Faktor.

Također, predviđeno je da se nakon pronalaska adekvatne lookacije izmjeste postojeći prihvatni centri Bira i Miral, jer se nalaze u naseljenom mjestu.  

- S obzirom da realizacija plana iziskuje značajna finansijska sredstva, za njihovu realizaciju bit će tražena donatorska sredstva – navodi se u planu.  

Najveći pritisak migranata, kako se navodi dalje, zabilježen je u zonama odgovornosti jedinica Granične policije Bijeljina, Hum-Foča, Trebinje, Velika Kladuša i Višegrad.

- Kapaciteti jedinica Granične policije su dodatno popunjeni sa 249 službenika u činu „policajac“ i 20 mlađih inspektora, dok se provode završne aktivnosti oko izbora X klase - 100 kadeta u čin „policajac“. Prema postojećoj sistematizaciji, za potpuno popunjavanje radnih mjesta ovoj agenciji nedostaje 358 policijskih službenika – navedeno je.

U planu su navedeni i priroteti djelovanja institucija BiH po pitanju migracija. Između ostalog, to su: jačanje Granične policije BiH u svrhu bolje kontrole granice, a u cilju sprječavanja nezakonitih ulazaka na teritoriju BiH; jačanje kapaciteta Službe za poslove sa strancima i Sektora za imigraciju Ministarstva sigurnosti; realiziranje sporazuma o readmisiji i jačanje readmisijskih kapaciteta; intenziviranje borbe protiv krijumčarenja migrantima…

Inače, materijali Ministarstva sigurnosti BiH koji se odnose na stanje u oblasti migracija u našoj zemlji u vezi sa povećanim prilivom migranata nalaze se na dnevnom redu sjednice Vijeća ministara BiH zakazane za 15. oktobar. Oni su bili i na dnevnim redovima sjednica Vijeća ministara koje su i tokom prošle i pretrpošle sedmice odgođene.