Plan investicija, koji je ranije prihvaćen na 49.sjednici Upravnog odbora, bit će dostavljen Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju na odobrenje. 

Skupština akcionara dala je saglasnost da više od milion KM bude uloženo u objekte. Tom odlukom odobrene su rekonstrukcije tri postojeće, kao i izgradnja osam novih transformatorskih stanica sa priključnim dalekovodima.

Odobrena je izgradnja dva nova dalekovoda, te jedna rekonstrukcija postojećeg. Pomenuta odluka je obuhvatila i nabavke energetskih transformatora, kao i obnavljanje telekomunikacionog sistema, saopćeno je iz „Eletkroprenosa-Elektroprijenosa Bosne i Hercegovine“.

Na desetoj redovnoj sjednici Skupštine akcionara donesena je Odluka o prestanku mandata članova Odbora za reviziju zbog isteka perioda na koji su imenovani i na period od tri godine imenovani su članovi novog saziva nakon provedene konkursne procedure.

Deseta redovna Skupština akcionara održana je u sjedištu kompanije „Elektroprenos-Elektroprijenos“ a.d. Banja Luka.

Novalić i Višković su prisustvovali zasjedanju kao predstavnici akcionara/dioničara entiteta, a bili su prisutni i  predstavnici uprave, generalni direktor Mato Žarić, v.d. izvršnog direktora za rad i održavanje sistem, Cvjetko Žepinić, izvršni direktor za planiranje sistema i inženjering Alaudin Alihodžić i članovi Upravnog odbora kompanije, predsjednik Branko Baroš, zamjenik predsjednika Muhamed Mehmedović i član upravnog odbora Stipo Buljan.