Nacrt budžeta usvojen je u iznosu od 40 miliona 140.850 KM te je upućen u javnu raspravu koja se u svim lokalnim zajednicama treba provesti u roku do 30 dana.

Većinom glasova podržan je i izvještaj o radu Vlade BPK Goražde za 2020. godinu u kojoj se po riječima premijerke Aide Obuće nastojalo što bolje odgovoriti u borbi protiv Covida-19.

- Odlukama i mjerama u oblasti zdravstvene zaštite kao i privrede BPK, kantonalna Vlada je uspjela u najvećoj mogućnoj mjeri da odgovori na izazove kako u oblasti zdravstva tako i u oblasti ekonomije. Broj zaposlenih u 2020. godini i pored izuzetno teške situacije bio je zanemrivo smanjen u odnosu na 2019. godinu, a u oblasti zdravstva učinjeni su ogromni napori kako u nabavci medicinske opreme i zaštitnih sredstava, tako i ukupnoj organizaciji zdravstva na području BPK Goražde da bi se umanjile posljedice pandemije – istakla je Obuća.  

Mišljenja je da je Vlada BPK, imajući u vidu složenu situaciju izazvanu pandemijom koronavirusa, sa ograničenim finansijskim i ljudskim resursima, naročito u oblasti zdravstva, uspjela da situaciju zadrži pod kontrolom, bez velikih ekonomskih, zdravstvenih i socijalnih poremećaja.  

Na sjednici Skupštine BPK usvojen je i prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde za 2021. godinu.

Po skraćenom postupku na današnjoj sjednici usvojen je i prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima te Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije.  

Poslanici kantonalnog parlamenta, između ostalog, usvojili su i izvještaj Nezavisnog odbora o radu policijskog komesara za period juli – septembar ove godine a primljene su k znanju i informacije, o poduzetnim mjerama i aktivnostima vezanim za pandemiju koronavirusa, zatim o stanju RTV predajnika i opreme u vlasništvu BPK za prošlu godinu te o efektima i realizaciji kreditne linije sa BBI d.d Sarajevo za finansiranje privrede i obrta uz subvencioniranje dijela profitne marže za privredna društva i obrtnike na području BPK Goražde za 2020. godinu.

Skupština je na današnjoj sjednici razriješila funkcije dosadašnjeg ministra privrede Mensada Arnauta (A-SDA) te za ministra imenovala Harisa Salkovića, iz iste stranke.