Gradonačelnik Abdulah Skaka zahvalio je vijećnicima na podršci, te kazao da je Grad Sarajevo prva lokalna zajednica koja je usvojila jedan od najvažnijih dokumenata, Budžet za 2021. godinu.

Planirani prihodi i rashodi sveukupno iznose 15.674.499 KM. 

Sredstva su raspoređena na tekuće izdatke, a planirani nivo sredstava za bruto plaće iznosi 3.205.000 KM i utvrđen je na osnovu plana za 2021. godinu, koji predviđa 124 uposlena. Naknade troškova zaposlenih planirane su u iznosu od 490.000 KM.

Doprinosi poslodavca u ukupnom iznosu od 333.000 KM obračunati su u skladu sa zakonskim propisima.

Neophodna sredstva za materijal i usluge predložena su u ukupnom iznosu od d 2.458.625 KM, to predstavlja smanjenje u odnosu na 2020. godinu za 0,02 posto.

U okviru tih troškova su putni troškovi, izdaci za energiju, komunalne usluge, nabavka materijala, izdaci za usluge prijevoza i goriva, unajmljivanje imovine i opreme, izdaci za tekuće izdržavanje, izdaci osiguranja i bankarske usluge.

Pored toga, sredstva se izdvajaju i za protokolarne reprezentacije (ugostiteljske usluge). Grad Sarajevo na godišnjem nivou u prosjeku ugosti između 70 do 90 delegacija pobratimskih i prijateljskih gradova, predstavnika diplomatskog kora u BiH, predstavnika domaćih i međunarodnih organizacija i institucija, uglednih domaćih i stranih građana kojima se u okviru posjeta pružaju i ugostiteljske usluge. Najveći dio troškova ugostiteljskih usluga realizira se za organizaciju proslave 6. aprila - Dana grada Sarajeva kada su gosti Grada Sarajeva visoke delegacije.

Pored ostalog, prijedlogom budžeta Grada Sarajeva za 2021. godinu predviđen je iznos od 5.772.400 KM za realizaciju tekućih grantova i na toj poziciji se predlaže povećanje u odnosu na 2020. godinu za 2,31 posto.  

Od tog iznosa sredstva se izdvajaju za održavanje vodotoka u iznosu 200.000 KM, za obnovu i rekonstrukciju Bistričkog potoka 100.000 KM, za održavanje sportskih manifestacija 100.000 KM, doček Nove Godine 100.000 KM, održavanje kulturnih manifestacija 100.000 KM, sufinansiranje programskih i projektnih aktivnosti Akademije nauka i umjetnosti BiH u iznosu od 10.000 KM, kao i sredstva za vjerske zajednice i crkve u iznosu od 100.000 KM, za Sarajevo film festival 100.000 KM.

U tekuću rezervu izdvojit će se i 100.000 KM budžetskih sredstava za 2021. godinu. Sredstva će se koristiti za potrebe koje se nisu mogle predvidjeti ili su predviđene nedovoljnim iznosom sredstava.