Usvajanje tog zakona jedan je od 14 prioriteta Evropske komisije za dobijanje kandidatskog statusa za Bosnu i Hercegovinu. 

Naime, pet i po godina od početka primjene Zakona o javnim nabavkama, kao i analizom efekata njegove primjene, uočeni su određeni problemi u primjeni pojedinih odredbi zakona, te u cilju njihovih otklanjanja, kao i pojednostavljivanja postupaka javne nabavke, potrebno je izmijeniti one dijelove koji su u primjeni identifikovani kao problem.

Prijedlogom zakona ispravljaju se uočene tehničke greške, a koje su nastale kao rezultat velikog broja amandmana i lošeg prijevoda sa engleskog jezika.

Među razlozima donošenja tog zakona navedena je i harmonizacija antikorupcijskih mjera, te povećanje transparentnosti, kroz objavu planova nabavki na jednom mjestu, praćenje realizacije ugovora, kao i svih promjena u vezi s realizacijom ugovora jer su stvorene pretpostavke da sve objave definisane zakonom idu na Portal javnih nabavki.

Na sjednici je utvrđena usklađenost s Ustavom i pravnim sistemom BiH i podržana su načela Prijedloga zakona o dopunama Zakona o parničnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.