Ustavnopravna komisija Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH danas je odgodila izjašnjavanje o amandmanima na izmjene ovog zakona, kao i na sami zakon.

Kako je saopćeno, svoje mišljenje će komisija dati nakon što dobiju mišljenje Direkcije za evropske integracije o predloženim amandmanima.

- Imajući to u vidu, poslovnički ta tačka ne bi mogla biti sutra na dnevnom redu sjednice Zastupničkog doma. Da bi se raspravljalo i glasalo o zakonu, mora biti mišljenje komisije i ono se dostavlja 24 sata prije sjednice - pojasnio je Šerif Špago, član Ustavnopravne komisije i predsjedavajući Kluba zastupnika SDA. 

Dodao je da, ukoliko bi se desilo da uoči same sjednice zasjeda Ustavnopravna komisija, to opet ne bi bilo po Poslovniku o radu doma jer se mišljenje mora dostaviti 24 sata ranije. 

Samim tim bi na dnevnom redu sjednice Zastupničkog doma, od zakona koji se nazivaju evropskim, ostao tek zakon o ombudsmenima, kao i pitanje amandmana na predloženi zakon o slobodi pristupa informacijama.